DRÄXLMAIER Прес портал

Добредојдовте
на нашиот Прес портал

Бројки, датуми и факти

DRÄXLMAIER
на прв поглед

Со глобално активна производствена мрежа, DRÄXLMAIER уверува дека секој производ ќе стигне до линиите за склопување на нашите клиенти, функционално проверен, точно на време и во апсолутно точна низа.

 

64години традиција
72.000вработени низ светот
65локации
40националности

Дознајте повеќе

Најнови
соопштенија

Вашиот контакт

Прашања
поврзани со теми за медиумите

Елизабета Мојсоска

Корпоративни комуникации Македонија

DRÄXLMAIER Групација Македонија

E-mailPress.Media@draexlmaier.de

Telephone+ 389 43 551 548