Нулта толеранција за корупција и други прекршувања на законите

 

Како глобално активна компанија, преземаме одговорност за нашите вработени, деловни партнери и регионите каде што делуваме. За нас, покажувањето почит и доверба, како и постојаното усогласување со етичките и правните стандарди е несомнено. Затоа, усогласеноста ја поставува основата за сите наши одлуки и ја формира основата за нашите деловни активности.

Со децении ги освојувавме нашите клиенти со нашите иновации и фокус насочен токму кон нив. Незаконските дејствија, особено корупцијата, картелските договори или нефер опструкција на учесниците на пазарот не се добредојдени и нема да бидат прифатени. Истото го очекуваме и од нашите деловни партнери. Во нашите деловни активности не прифаќаме никаква форма на корупција.

Нашиот систем за управување со усогласеноста е дизајниран да го обезбеди ова и да овозможи преземање соодветни активности доколку се идентификуваат прекршувања на усогласеноста.