Заштитата на климата и животната средина е цврсто воспоставена

За Групацијата DRÄXLMAIER, едно е сигурно: одржливиот развој на компанијата што комбинира економски раст со еколошки цели, за нас, е единствениот начин да се движиме напред. Затоа, имаме цврсто воспоставена програма за заштита на климата и животната средина во рамките на компанијата. Кога станува збор за одржливоста сега и во иднина, ние сакаме да бидеме пример.

Климатските промени и нивните ефекти на неколку начини влијаат на Групацијата DRÄXLMAIER како меѓународно активна компанија. Само ако успееме да ги надминеме овие предизвици, можеме успешно да ја обликуваме иднината на нашата компанија и на општеството. Постојат бројни можности за иновации и нови технологии. Во исто време, заштитата на климата еволуира во двигател за фокусот ориентиран кон иднината на нашата компанија.