Управување со нашиот синџир на снабдување и работни позиции во Оддел логистика

 

 

На повеќе од 60 локации во повеќе од 20 земји произведуваме приспособени производи со највисок квалитет за да ги исполниме високите стандарди на нашите врвни клиенти.

Благодарение на одличните процеси, напредната мрежа и нашето управување со синџирот на снабдување кои се насочени кон потребите на клиентите, го испорачуваме токму тој врвен квалитет точно на време и во низа. Го поврзуваме светот, неговите луѓе, неговите култури и производството.

Во оваа сложена софистицирана мрежа, Вие ги преземате работите во свои раце. Дури и со висок степен на дигитализација на ниво на процес, логистиката е и секогаш ќе биде дел од деловното работење. И токму затоа, нашите работни позиции во Одделот логистика комбинираат огромен потенцијал и широки можности за Вас.

Придружете ни се во активно обликување на целиот производствен процес, анализирајте и подобрувајте ја логистиката за да овозможиме нашиот проток на материјали и капацитети за испорака да биде економичен и одржлив. Брзо ќе забележите: Поврзувањето на светот значи негово обликување, но и негова иднина. Главен клуч е интелигентна, практична логистика. Аплицирајте сега и запознајте ја Вашата иднина.